Innkalling til årsmøte i Egersund svømmeklubb 2023, den 19. mars 2024

Til medlemmene i Egersund Svømmeklubb 14.02.2024 Innkalling til årsmøte i Egersund Svømmeklubb 2023 Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb. Årsmøtet avholdes 19.03.2024 kl 18:00 i Auditoriet ved Lagård Ungdomsskole Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest dato som er senest 10 dager før årsmøtet til post.egersundsk@gmail.com. Det ønskes…

Les mer

Innkalling til Årsmøte i Egersund Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb. Årsmøtet avholdes 16.03.21, kl 18.00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Se invitasjon her:

Les mer

Svømmeopplæring ESK

Til alle foreldre som har ønske om svømmeopplæring for sine barn!Vi i ESK jobber med å innføre et nytt digitalt påmeldingssystem for svømmeklubbens opplærings parti.Vi har i dag ikke alle detaljer på plass , men i løpet av få uker vil det bli lagt ut mer informasjon om dette både på Facebooksiden vår og hjemmesiden.Nye kurs vil bli gjort tilgjengelig…

Les mer

Oppdaterte retningslinjer fra Eigersund kommune

Info til Foreldre/foresatte for barn i svømmeopplæring ESK Eigersund kommune har satt opp nye Covid19 retningslinjer for Egersund Svømmeklubb. De nye retningslinjene kom etter oppstart av opplæringspartiene, og har gitt oss noen uforutsatte utfordringer. Vi i ESK vet at dette har medført en del frustrasjon fra dere   foreldre /foresatte. Dette har vi full forståelse for,…

Les mer

Fotballskole fredag 13 november

    Skolene i Stavanger har planleggingsdag fredag 13 november, i den forbindelse inviterer vi fotball skole fredag 13 november 6-12 år (14-08) FOTBALLSKOLE FREDAG 13 NOVEMBER. Program skole 1: 09.30: Vi åpner 10.00-11.30: Økt 1 11.30-12.30: Pause (lunsj) 12.30-14.00: Økt 2 14.30: Vi stenger Program skole 2: 08.15: Vi åpner 08.15-08.30: Frokost 08.45-09.30: Økt…

Les mer

Oppdatert informasjon fra NIF, 12.10.20

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen Mandag 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Se endringene her. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere…

Les mer

Aktivitetsskole i høstferien 5-9 OKT

Aktivitetsskole i høstferien 5-9 oktober 09.00-15.00 Alder: 6-13 år(2014-2007)   Slik ser dagene ut: Mandag: Fotballskole på lassa (utendørs) 10.00-14.00 Tirsdag: Kino 10.00-14.00 Onsdag: Aktivitetsdag på lassa. Frisbeegolf, Kanonball, Innebandy(utendørs), fotball. 10.00-14.00 Ved dårlig vær så prøver vi å leie en gymsal i nærområdet. Torsdag: Fotball skole i Randaberg Arena(innendørs), turnering mot Randaberg sin fotballskole…

Les mer

Aktivitetsskole i høstferien 5-6 OKT

Aktivitetsskole i høstferien 5-9 oktober 09.00-15.00 Alder: 6-13 år(2014-2007)   Slik ser dagene ut: Mandag: Fotballskole på lassa (utendørs) 10.00-14.00 Tirsdag: Kino 10.00-14.00 Onsdag: Aktivitetsdag på lassa. Frisbeegolf, Kanonball, Innebandy(utendørs), fotball. 10.00-14.00 Ved dårlig vær så prøver vi å leie en gymsal i nærområdet. Torsdag: Fotball skole i Randaberg Arena(innendørs), turnering mot Randaberg sin fotballskole…

Les mer