Innkalling til årsmøte i Egersund svømmeklubb 2023, den 19. mars 2024

Til medlemmene i Egersund Svømmeklubb

14.02.2024

Innkalling til årsmøte i Egersund Svømmeklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 19.03.2024 kl 18:00 i Auditoriet ved Lagård Ungdomsskole

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest dato som er senest 10 dager før årsmøtet til post.egersundsk@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://egersundsvommeklubb.no/ .

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Egersund Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Egersund Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For å bli støttemedlem kan det betales 100,- inn på konto 3270.67.01663. Fristen her har gått ut, men anbefaler at de som ikke er medlemmer og som er direkte eller indirekte involvert i klubben, melder seg inn.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Egersund Svømmeklubbs lov https://egersundsvommeklubb.no/. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Egersund svømmeklubb kontaktes på post.egersundsk@gmail.com.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret