Min idrett

Min Idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettsystemet hos NIF.
 
Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.
 
Min idrett er din personlige portal. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.

I Min idrett kan du:

 1. Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter, e-post osv.)
 2. Se hvilke medlemskap, verv og kompetanse som er registrert på deg
 3. Betale krav fra din klubb (kontingent, treningsavgift osv. – betinger at klubben bruker KlubbAdmin)Se veiledning Betaling av klubbavgift
  (mer info om dette vil bli gitt på årsmøte)
 4. Betale dine lisenser og skrive ut lisenskort (betinger at forbundet benytter SportsAdmin Lisens)
 5. Melde deg på og betale kurs (betinger at arrangør benytter SportsAdmin Kurs)
 6. Melde deg på og betale arrangementer (konkurranser, stevner, løp, møter) (betinger at arrangør benytter SportsAdmin Arrangement). Se veiledning for påmelding og betaling til arrangement her
  (mer info om dette vil bli gitt på årsmøte)
 7. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet.Se veiledning Legg til familie

Hva er inkludert?
Tilgang til Min idrett og alle funksjoner basert på dine og/eller dine barns medlemsskap.
Hva koster dette?
Min idrett er gratis for alle.

Bruk denne linken: https://bit.ly/2X2ATzt her finner du veiledning for oppretting av ny bruker.
Hvordan en oppretter bruker kan en se på denne videoen

Kort forklaring av systemene i idretten og hvordan disse henger sammen

Min-idrett-logo-300x106

SportsAdmin

Nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett – for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett. Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) er registrert i SportsAdmin og er tildelt hver sin organisasjonskode (unik id) som følger klubben. SportsAdmin er også kjernen/navet for andre løsninger og sikrer en enhetlig og sikker behandling av person- og organisasjonsopplysninger. Både Min idrett, ForbundetOnline og KlubbAdmin er eksempler på løsninger som bygger på SportsAdmin. I tillegg fungerer SportsAdmin også som integrasjonsrammeverk for andre idrettsfaglige systemer, som for eksempel fotballforbundets system FIKS. Systemet har tilpasset funksjonalitet for klubber, kretser og særforbund. Enten du er leder, arrangementsansvarlig eller medlemsansvarlig i klubben din, administrativ ansatt i en idrettskrets eller særforbund vil du kunne benytte SportsAdmin.

Min idrett

 

Din personlige portal til idrettens løsninger på internett. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, se dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg. Alle personer som har en tilknytning til idretten på et eller annet nivå skal ha tilgang til Min idrett. Det er derfor viktig for alle, fra NIF til særforbund til klubb, at opplysningene som er registrert er så oppdatert og korrekt som mulig. Dette for at vi alle ønsker å gi best mulig service til medlemmet. Min idrett er derfor på mange måter hjertet i idrettens systemer.

Online betaling

 

er laget for at idrettslag og idrettsorganisasjoner kan ta betalt i ulike sammenhenger som påmeldinger til arrangementer og kurs, betaling av utøverlisenser eller av betalingskrav fra idrettslaget som kontingent, treningsavgifter mm.