Klubben

Egersund svømmeklubb ble stiftet i 1934 og er i dag en foreldredrevet svømmeklubb med ca. 125 aktive svømmere fordelt på seks partier.  I tillegg er det vanntilvenningskurs med ca. 100 barn i aktivitet.

Kontakt oss

All korrespondanse med svømmeklubben foregår via følgende e-post:

post.egersundsk@gmail.com

Viktige meldinger sendt på Facebook eller private e-postadresser vil ikke bli besvart.

Dette gjelder ikke små meldinger eller spørmål innenfor bestemte partier. Dette kan foregå på partienes egne Facebook sider.

Styret

Styreleder
Tommy Gunvaldsen

Nestleder
Øystein Eriksen

Styremedlemmer
Henriette Sandvik
Emilia Wetteland
Geirulf Vasvik