For ansatte

Vedlagt finner dere mal for timeliste og reiseregning som skal brukes for å få lønnsutbetaling

Timelister og reiseregning sendes til:
sjursig@gmail.com