Informasjon til konkurransesvømmerne

Rekruttstevner
• Alle svømmere kan delta på rekruttstevner.
• Det er hovedsakelig  Hai som reiser på rekruttstevner.
• Det kreves ikke lisens for å delta på rekruttstevne (kun for de over 12 år).
• Svømmerne deltar med mål om å lære stevnekultur og bli trygg i konkurranser.
• Svømmerne kan ikke bli diskvalifisert pga manglende teknikk.
• Klubbens eget klubbmesterskap regnes som rekruttstevne.

Approberte stevner
• Det er hovedsakelig K-partiene som reiser på approberte stevner.
• Svømmere fra 9 år og oppover kan delta på approberte stevner («skikkelige
svømmestevner»).
• Alle må ha lisens for å delta (uansett alder).
• Svømmere fra 9-12 år blir ikke premierte – resultatene presenteres alfabetisk.
• Svømmere over 12 år er med og konkurrerer.
• Resultater blir presentert på www.medley.no

Lisens

Lisensen starter 1.januar og utløper 31.desember. Den gjelder fra den datoen den er betalt og ut kalenderåret.
Lisens sørger for at svømmeren er forsikret på trening og stevner, samt reiser til og fra.
Pris for startlisens svømmeidretter 2018 er som følger (uendret fra 2017):
Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2018 (utøvere født fra og med 2006 – til og med 2009)
Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2018 (utøvere født 2005 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternative)
Lisensen kommer i tillegg til medlemskontingent.
De over 12 år må betale lisens selv om de ikke skal delta på stevner.
Svømmere på 9 år (det året de fyller 9) må betale lisens hvis de skal delta på approberte stevner. (9-12 års lisens). Denne koster 350 kr i året. Rekruttstevner krever ikke lisens.
De mellom 9-12 år som ikke deltar på stevne, er dekket gjennom barneidrettsforsikring. Det forutsette medlemskap i NSF. Egersund svømmeklubb betaler medlemskap (NSF) for sine medlemmer.
Oppmann er lisensansvarlig (Tom Ove). Giro blir sendt ut på epost.
Hvis svømmere stiller på approberte stevner uten lisens, får klubben bot.
Gi beskjed til lisensansvarlig hvis dere mot formodning ikke har mottatt lisensinnbetaling.
Les om Startlisens 2018
Startlisens bevis Vilkar Norges Svømmeforbund2018
Regler
Les om Regler for svømmere og foreldre ved reiser i regi ESK

Les om Retningslinjer for bilder og film
Skjema: Samtykkeerklæring publisering bilde og film av barn