Innkalling til Årsmøte i Egersund Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb. Årsmøtet avholdes 16.03.21, kl 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Se invitasjon her: