Oppdaterte retningslinjer fra Eigersund kommune

Info til Foreldre/foresatte for barn i svømmeopplæring ESK

Eigersund kommune har satt opp nye Covid19 retningslinjer for Egersund Svømmeklubb.

De nye retningslinjene kom etter oppstart av opplæringspartiene, og har gitt oss noen uforutsatte utfordringer.

Vi i ESK vet at dette har medført en del frustrasjon fra dere   foreldre /foresatte. Dette har vi full forståelse for, og vi beklager at denne informasjonen ikke har vært ute på et tidligere tidspunkt.

Kort oppsummert når det gjelder de nye retningslinjene, er at det kun er svømmere og trenere som har lov til å oppholde seg i hallen.  

For å prøve å etterfølge disse retningslinjene har vi prøvd å lage en så skånsom løsning for barna deres som mulig.

Vi setter opp hjelpepersonell i garderober , slik at barna kan få den hjelp de trenger med påkledning/dusjing.

Vi ønsker at dere leverer barna utenfor  hallen 15 min før oppstart , og henter de 15 min etter endt treningstid. Hjelpepersonellet vil følge de opp/ned i garderober og levere de til ventede foreldre.

Det kan gis tillatelse til å følge barnet sitt i garderobe hvis det er særlige grunner.
Se vedlegg, det er satt egne regler for de minste barna.

Navn, telefon, barnets navn , parti må noteres og oppbevares av ESK i 10 dager.

Vi ber alle respektere de nye retningslinjene, alternativet er at vi må stoppe svømmeopplæringen.

Styret i ESK