Svømmeopplæring ESK

Til alle foreldre som har ønske om svømmeopplæring for sine barn!
Vi i ESK jobber med å innføre et nytt digitalt påmeldingssystem for svømmeklubbens opplærings parti.
Vi har i dag ikke alle detaljer på plass , men i løpet av få uker vil det bli lagt ut mer informasjon om dette både på Facebooksiden vår og hjemmesiden.
Nye kurs vil bli gjort tilgjengelig i det nye påmeldingsytemet i løpet av mars. 


Dere foreldre som allerede har barn som har deltar på svømmekurs vil bli kontaktet i forkant av neste påmelding.