Informasjon fra Eigersund Kommune

Etter et møte med kommunen er det bestemt at de ikke åpner opp haller, gymsaler og svømmebasseng for normal drift på nåværende tidspunkt. 

Normalt ville bassengene åpne til skolestart. 

De vil nå avvente nye regler 1.september, der regjeringen har signalisert at de vil vurdere breddeidretten igjen.

Kommunen trenger også tid til å gjøre tilpassinger ved bassengene ved eventuell åpning. I tillegg må de se på hvordan man skal løse renhold dersom de åpner for bruk av haller/gymsaler på dagtid og ettermiddag.

Det viktigste er å få barn og unge i aktivitet og svømming igjen, men dette kan være utfordrende uten tilgang til garderober. 

Derfor må vi dessverre avvente oppstart av svømmeopplæring/vanntilvenning frem til avgjørelsen er tatt.

Vi kommer tilbake med mer info så snart vi får dette. 

Styret i Egersund Svømmeklubb