Velkommen til Egersund Svømmeklubb sine nettsider

Søker du informasjon om treningstider og trenere på de ulike partiene velg «partiene» og det aktuelle partiet du søker i nedtrekksmenyen.

Partiene

Har du et barn du ønsker å få med på svømmekurs? Gå inn på «Svømmekurs» og ta kontakt med vår kurskoordinator Susanne på e-posten som er oppgitt der.

Svømmekurs

Søker du informasjon om stevner? Velg «Stevner 2016» og det aktuelle stevnet du vi ha informasjon om i nedtrekksmenyen.

Stevner 2017