Inntak av nye svømmere Høsten 2018

Inntaket av nye svømmere for høst-halvåret 2018 blir fra nå av stoppet.

De som ønsker å begynne i svømmeklubben kan, fra og med 1. desember, ta kontakt med:
Susanne – suar2821@gmail.com – angående Svømmekurs
Egersund SK – post.egersundsk@gmail.com – angående Klubbens Partier

Tilbakemelding på om svømmeren får plass i klubben kan man forvente innen 14. januar. Dette gjelder både for de som skal svømme på partier og de som vil begynne på kurs.

Tar man kontakt ber vi om tålmodighet mens vi flytter svømmere og sjekker ledig kapasitet. Klubben er en dugnaddrevet klubb og administrasjonen av klubben foregår på frivillighet. Vi håper derfor det er forståelig at det derfor kan ta tid å få svar.

Svømmeklubben kan ikke garantere at svømmeren får plass, men det garanteres at svømmeren da blir satt på venteliste og får plass så snart det er ledig.