Ekstraordinært Årsmøte

Styret i Egersund Svømmeklubb vil orientere om at det vil bli et ekstraordinært årsmøte i klubben tirsdag 11.12.2018 på Lagård Ungdomsskole. Møtet har kun en sak, klubben må ha et årsmøtevedtak på at vi vil bygge ny svømmehall. For å kunne stemme på dette årsmøte må man være betalende medlem og over 15 år. Foresatte kan ikke stemme på vegne av egne barn, men må være betalende medlem selv for å være stemmeberettiget.

Frist for å melde seg inn og ha stemmerett ved dette ekstraordinære årsmøtet er 13.11.2018. For å melde seg inn gjør man som følger:

Personlige data må sendes på e-post til esk.kasserer@gmail.com

Informasjonen som er nødvendig er:
Fornavn, etternavn, fødselsdato, e-post, postnummer og mobil.
Medlemskontingenten er på 100 kr, noe som er det laveste tillatte kontingentsats fra NIF.
Innbetaling gjøres enten med Vipps til 132860 eller kontonummer: 3270.67.01663

Sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside 27.11.2018, i tråd med lovnormens krav om 2 ukers frist på sakspapirer. Innkalling blir sendt ut 13.11.2018 på e-post.

Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 11.12.2018 V2
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte ESK 111218