Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Egersund Svømmeklubb 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 10.03.2020 kl. 19.00 i aulaen på Lagård ungdomsskole. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest dato som er senest to uker før årsmøtet til post.egersundsk@gmail.com.