Årsmøte 2018

Innkallelse til årsmøte 2018, tirsdag 5. mars

Som medlem i Egersund Svømmeklubb er du herved invitert til årsmøte på Lagård Ungdomsskole tirsdag 5. mars kl. 19.00.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er tirsdag 19. februar kl. 18:00.
Meldes til epost: post.egersundsk@gmail.com

Sakspapirer vil bli publisert på klubbens hjemmeside tirsdag 19. februar etter styremøtet.

Protokoll fra årsmøte 05.03.19

Årsmøte 2018 sakspapirer.