Informasjon fra Eigersund Kommune

Etter et møte med kommunen er det bestemt at de ikke åpner opp haller, gymsaler og svømmebasseng for normal drift på nåværende tidspunkt. 

Normalt ville bassengene åpne til skolestart. 

De vil nå avvente nye regler 1.september, der regjeringen har signalisert at de vil vurdere breddeidretten igjen.

Kommunen trenger også tid til å gjøre tilpassinger ved bassengene ved eventuell åpning. I tillegg må de se på hvordan man skal løse renhold dersom de åpner for bruk av haller/gymsaler på dagtid og ettermiddag.

Det viktigste er å få barn og unge i aktivitet og svømming igjen, men dette kan være utfordrende uten tilgang til garderober. 

Derfor må vi dessverre avvente oppstart av svømmeopplæring/vanntilvenning frem til avgjørelsen er tatt.

Vi kommer tilbake med mer info så snart vi får dette. 

Styret i Egersund Svømmeklubb

Oppstart svømmetrening

Hei alle svømmere og svømmeforeldre 😊
Håper alt står bra til og at dere er klar for å starte opp svømmetrening igjen.

Det er nå klart at Egersund Svømmeklubb kan starte opp treninger igjen 02.06.2020.
Vi har vært i møte med Egersund Kommune og sammen med de har vi laget en plan om hvordan vi skal løse dette i svømmehallen.

Det vil bli gjennomført treninger i perioden fra 02.06 – 19.06, hallen stenger den 19.06 for å kunne gjennomføre vedlikehold og tapping av bassenget.

NSF har utarbeidet felles informasjon som sendes ut til alle medlemmene i svømmeklubben, denne blir sendt ut på epost.

Norges Svømmeforbund har utarbeidet retningslinjer og en Veileder for gjennomføring av svømmetrening som vi følger i ukene som kommer.

Det kan være normal kontakt under aktiviteten.
Aktiviteter skal gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer (inkludert instruktører/trenerer).
Det skal være faste treningsgrupper
Vi starter opp med de eldste først for å se hvordan planen vi har lagt opp til fungerer.

Vi ønsker naturligvis flest mulig tilbake i svømmehallen på trening men vi starte rolig og heller øke på med flere partier når vi har gjennomført første trening.

Mer informasjon vil komme i dagene fremover.

Med hilsen
Egersund Svømmeklubb

Her kan dere lese mer om koronavettreglene fra NSF https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/

Informasjon

Hei alle sammen

Vi er nå i en veldig usikker og rar periode, skoler, barnehager og treninger er avlyst for en enda lengre periode enn det opprinnelige var, foreløpig frem til etter påske. Dessverre vet heller ikke vi hvor lenge dette vil vare.

Vi i Egersund svømmeklubb sitt styre var nettopp valgt inn, og var ikke inne på tanken om at noe slikt skulle skje, vi var heller ikke  forberedt. Alt skjedde veldig fort og uten noen tegn på at det skulle komme til stenging. Men vi ønsker at alle svømmerne i ESK skal få så mye informasjon som vi klarer å gi. Vi i styret har valgt å utsette kontingentbetaling til vi vet noe mer, årsfesten blir utsatt på ubestemt tid. Vi ønsker å bidra på dugnaden slik at vi kan få tilbake svømmehverdagen slik vi kjenner den. 

Situasjonen er usikker og vi ber om forståelse for at vi enda ikke kan gi noen svar, men vi håper at vi etter påske vet litt mer om veien videre. 

Mvh Sissel Vollevik på vegne av styret i ESK

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Egersund Svømmeklubb 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 10.03.2020 kl. 19.00 i aulaen på Lagård ungdomsskole. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest dato som er senest to uker før årsmøtet til post.egersundsk@gmail.com.

Årsfest Egersund Svømmeklubb

Årsfest med premieutdeling.

Svømmere, foreldre og trenere inviteres til årsfest kl 18.00 den 26 Mars 2019

Årsfesten blir på Lagård Ungdommsskole i aulaen.

Det blir utdeling av medaljer og utmerkelser til svømmere.
En ekstra oppmerksomhet til svømmere på Hai, Delfin og Sjøløve.
Klubbmester i årsklasse.
Loddsalg.
Servering av kaffe og kaker.

Dette blir gøy!

 

 

Årsmøte 2018

Innkallelse til årsmøte 2018, tirsdag 5. mars

Som medlem i Egersund Svømmeklubb er du herved invitert til årsmøte på Lagård Ungdomsskole tirsdag 5. mars kl. 19.00.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er tirsdag 19. februar kl. 18:00.
Meldes til epost: post.egersundsk@gmail.com

Sakspapirer vil bli publisert på klubbens hjemmeside tirsdag 19. februar etter styremøtet.

Protokoll fra årsmøte 05.03.19

Årsmøte 2018 sakspapirer.

Ekstraordinært Årsmøte

Styret i Egersund Svømmeklubb vil orientere om at det vil bli et ekstraordinært årsmøte i klubben tirsdag 11.12.2018 på Lagård Ungdomsskole. Møtet har kun en sak, klubben må ha et årsmøtevedtak på at vi vil bygge ny svømmehall. For å kunne stemme på dette årsmøte må man være betalende medlem og over 15 år. Foresatte kan ikke stemme på vegne av egne barn, men må være betalende medlem selv for å være stemmeberettiget.

Frist for å melde seg inn og ha stemmerett ved dette ekstraordinære årsmøtet er 13.11.2018. For å melde seg inn gjør man som følger:

Personlige data må sendes på e-post til esk.kasserer@gmail.com

Informasjonen som er nødvendig er:
Fornavn, etternavn, fødselsdato, e-post, postnummer og mobil.
Medlemskontingenten er på 100 kr, noe som er det laveste tillatte kontingentsats fra NIF.
Innbetaling gjøres enten med Vipps til 132860 eller kontonummer: 3270.67.01663

Sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside 27.11.2018, i tråd med lovnormens krav om 2 ukers frist på sakspapirer. Innkalling blir sendt ut 13.11.2018 på e-post.

Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 11.12.2018 V2
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte ESK 111218

Inntak av nye svømmere Høsten 2018

Inntaket av nye svømmere for høst-halvåret 2018 blir fra nå av stoppet.

De som ønsker å begynne i svømmeklubben kan, fra og med 1. desember, ta kontakt med:
Susanne – suar2821@gmail.com – angående Svømmekurs
Egersund SK – post.egersundsk@gmail.com – angående Klubbens Partier

Tilbakemelding på om svømmeren får plass i klubben kan man forvente innen 14. januar. Dette gjelder både for de som skal svømme på partier og de som vil begynne på kurs.

Tar man kontakt ber vi om tålmodighet mens vi flytter svømmere og sjekker ledig kapasitet. Klubben er en dugnaddrevet klubb og administrasjonen av klubben foregår på frivillighet. Vi håper derfor det er forståelig at det derfor kan ta tid å få svar.

Svømmeklubben kan ikke garantere at svømmeren får plass, men det garanteres at svømmeren da blir satt på venteliste og får plass så snart det er ledig.