Kategoriarkiv: Uncategorized

Innkalling til Årsmøte i Egersund Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb. Årsmøtet avholdes 16.03.21, kl 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Se invitasjon her:

Svømmeopplæring ESK

Til alle foreldre som har ønske om svømmeopplæring for sine barn!
Vi i ESK jobber med å innføre et nytt digitalt påmeldingssystem for svømmeklubbens opplærings parti.
Vi har i dag ikke alle detaljer på plass , men i løpet av få uker vil det bli lagt ut mer informasjon om dette både på Facebooksiden vår og hjemmesiden.
Nye kurs vil bli gjort tilgjengelig i det nye påmeldingsytemet i løpet av mars. 


Dere foreldre som allerede har barn som har deltar på svømmekurs vil bli kontaktet i forkant av neste påmelding.

Oppdaterte retningslinjer fra Eigersund kommune

Info til Foreldre/foresatte for barn i svømmeopplæring ESK

Eigersund kommune har satt opp nye Covid19 retningslinjer for Egersund Svømmeklubb.

De nye retningslinjene kom etter oppstart av opplæringspartiene, og har gitt oss noen uforutsatte utfordringer.

Vi i ESK vet at dette har medført en del frustrasjon fra dere   foreldre /foresatte. Dette har vi full forståelse for, og vi beklager at denne informasjonen ikke har vært ute på et tidligere tidspunkt.

Kort oppsummert når det gjelder de nye retningslinjene, er at det kun er svømmere og trenere som har lov til å oppholde seg i hallen.  

For å prøve å etterfølge disse retningslinjene har vi prøvd å lage en så skånsom løsning for barna deres som mulig.

Vi setter opp hjelpepersonell i garderober , slik at barna kan få den hjelp de trenger med påkledning/dusjing.

Vi ønsker at dere leverer barna utenfor  hallen 15 min før oppstart , og henter de 15 min etter endt treningstid. Hjelpepersonellet vil følge de opp/ned i garderober og levere de til ventede foreldre.

Det kan gis tillatelse til å følge barnet sitt i garderobe hvis det er særlige grunner.
Se vedlegg, det er satt egne regler for de minste barna.

Navn, telefon, barnets navn , parti må noteres og oppbevares av ESK i 10 dager.

Vi ber alle respektere de nye retningslinjene, alternativet er at vi må stoppe svømmeopplæringen.

Styret i ESK

Oppdatert informasjon fra NIF, 12.10.20

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen

Mandag 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Se endringene her.

veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

Dette er endringene som gjelder fra og med 12. oktober:

  • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
  • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
  • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
  • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
  • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler.
  • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

Oppdatert informasjon fra Eigersund Kommune


Svømmehallen er åpne for organisert idrett for barn/unge under 20 år.
Garderobene er åpne og kan benyttes til skifting og dusjing.
Skolesvømming fra 1. til 7. trinn starter opp snarlig.
Familiebading er ikke startet opp.
Det kan gis tilgang til trening for eliteutøvere. Dette avtales direkte med bygg- og eiendomssjef.

Eigersund kommune står for vanlig renhold og brukere er selv ansvarlig for smittevask i garderober, dusj og andre kontaktflater som brukes.
Det er satt ut sprit i alle garderober/dusjer, disse skal brukes sammen med tørkepapir.
Flaskene/papir blir etterfylt ved behov.
Det er hengt opp informasjon i hver garderobe/dusj.
Det er ikke lov å bruke kommunenes badeleker, flyteelementer o.a. (gjelder ikke baneskilletau)
Ellers gjelder nasjonale retningslinjer.

Oppdatert informasjon fra Norges Svømmeforbund 18.08.20

Hei alle svømmere og svømmeforeldre 😊
Håper alt står bra til med dere!

Vi har vært i møte med Egersund Kommune og sammen med de har vi laget en plan om hvordan vi skal løse dette i svømmehallen. Det blir samme opplegg som før sommeren, foreløpig er det kun K-partiene som kan starte treningene.
Det vil dessverre ikke bli mulighet til å benytte garderobene før Eigersund Kommune har gjort en ny vurdering 01.09.20.

NSF har utarbeidet felles informasjon som sendes ut til alle medlemmene i svømmeklubben, denne blir sendt ut på epost.

Norges Svømmeforbund har utarbeidet retningslinjer og en Veileder for gjennomføring av svømmetrening som vi følger i ukene som kommer.

Det kan være normal kontakt under aktiviteten.
Aktiviteter skal gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer (inkludert instruktører/trenerer).
Det skal være faste treningsgrupper
Vi starter opp med de eldste først for å se hvordan planen vi har lagt opp til fungerer.

Vi ønsker naturligvis flest mulig tilbake i svømmehallen på trening men vi starte rolig og heller øke på med flere partier når vi har gjennomført første trening.

Mer informasjon vil komme i dagene fremover.

Med hilsen
Egersund Svømmeklubb

Her kan dere lese mer om koronavettreglene fra NSF https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/

Informasjon fra Eigersund Kommune

Etter et møte med kommunen er det bestemt at de ikke åpner opp haller, gymsaler og svømmebasseng for normal drift på nåværende tidspunkt. 

Normalt ville bassengene åpne til skolestart. 

De vil nå avvente nye regler 1.september, der regjeringen har signalisert at de vil vurdere breddeidretten igjen.

Kommunen trenger også tid til å gjøre tilpassinger ved bassengene ved eventuell åpning. I tillegg må de se på hvordan man skal løse renhold dersom de åpner for bruk av haller/gymsaler på dagtid og ettermiddag.

Det viktigste er å få barn og unge i aktivitet og svømming igjen, men dette kan være utfordrende uten tilgang til garderober. 

Derfor må vi dessverre avvente oppstart av svømmeopplæring/vanntilvenning frem til avgjørelsen er tatt.

Vi kommer tilbake med mer info så snart vi får dette. 

Styret i Egersund Svømmeklubb