Informasjon til konkurransesvømmerne

Rekruttstevner
• Alle svømmere kan delta på rekruttstevner.
• Det er hovedsakelig  Hai som reiser på rekruttstevner.
• Det kreves ikke lisens for å delta på rekruttstevne (kun for de over 12 år).
• Svømmerne deltar med mål om å lære stevnekultur og bli trygg i konkurranser.
• Svømmerne kan ikke bli diskvalifisert pga manglende teknikk.
• Klubbens eget klubbmesterskap regnes som rekruttstevne.

Approberte stevner
• Det er hovedsakelig K-partiene som reiser på approberte stevner.
• Svømmere fra 9 år og oppover kan delta på approberte stevner («skikkelige
svømmestevner»).
• Alle må ha lisens for å delta (uansett alder).
• Svømmere fra 9-12 år blir ikke premierte – resultatene presenteres alfabetisk.
• Svømmere over 12 år er med og konkurrerer.
• Resultater blir presentert på www.medley.no

Lisens

 • Lisensen starter 1.januar og utløper 31.desember. Den gjelder fra den datoen den er betalt og ut kalenderåret.
 • Lisens sørger for at svømmeren er forsikret på trening og stevner, samt reiser til og fra.
 • Pris for startlisens svømmeidretter 2018 er som følger (uendret fra 2017):
  Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2018 (utøvere født fra og med 2006 – til og med 2009)
  Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2018 (utøvere født 2005 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternative)
  Lisensen kommer i tillegg til medlemskontingent.
 • De over 12 år må betale lisens selv om de ikke skal delta på stevner.
 • Svømmere på 9 år (det året de fyller 9) må betale lisens hvis de skal delta på approberte stevner. (9-12 års lisens). Denne koster 350 kr i året. Rekruttstevner krever ikke lisens.
 • De mellom 9-12 år som ikke deltar på stevne, er dekket gjennom barneidrettsforsikring. Det forutsette medlemskap i NSF. Egersund svømmeklubb betaler medlemskap (NSF) for sine medlemmer.
 • Oppmann er lisensansvarlig (Tom Ove). Giro blir sendt ut på epost.
 • Hvis svømmere stiller på approberte stevner uten lisens, får klubben bot.
 • Gi beskjed til lisensansvarlig hvis dere mot formodning ikke har mottatt lisensinnbetaling.
 • Les om Startlisens 2018
 • Startlisens bevis Vilkar Norges Svømmeforbund2018

Regler
Les om Regler for svømmere og foreldre ved reiser i regi ESK

Les om Retningslinjer for bilder og film
Skjema: Samtykkeerklæring publisering bilde og film av barn