Sjøløve

Sjøløve  (mini-C)
Trener: Øystein Eriksen
Mob: 97655475
Epost: post.egersundsk@gmail.com

Sjøløve har begrenset antall plasser og krever påmelding. Det tas opp nye svømmere på Sjøløve i månedsskiftet august-september og januar. Meldinger om barn som er klare i mellomtiden blir satt på ventelister.

* Barna må være 6-7 år og oppover
* Må være trygg i vann
* Må kunne dykke (ca 1 meter ned)
* Barn som har gått på svømmekurs og Sel(D-parti) prioriteres ved nye inntak
* Svømme 100 meter

Målsetninger for partiet er:
* Lære mer/bedre svømmeteknikk
* Mye lek og moro i vannet
* Trygg på å hoppe, stupe, dykke, flyte og gli

Treningstid er:
Mandag: kl. 17.00-18.00