Delfin

Delfin (C-partiet)
Trener:
Epost: post.egersundsk@gmail.com
Delfin krever påmelding og er for de som har lært å svømme, men som vil bli enda flinkere.

Målsetningen for partiet er:
* Å øve på alle svømmearter
* Å øve på startstup
* Å kunne svømme 200 meter uten pause

Treningstid er:
Torsdag: kl. 16.00-17.00