K3

K3 (mini-A)
Trener: Roger Pettersen
Mob: 992 73 274
Epost: post.egersundsk@gmail.com

K3 er for:
* Fra det året svømmeren fyller 10 år.
* De som har lyst til å konkurrere på svømmestevner.
* De som kan det grunnleggende svømme-tekniske, samt  startstup og vendinger.

Målsetningen for partiet er:
* Bli enda bedre i både teknikk og utholdenhet
* Trene 2-3 ganger i uken.
* Delta på rekruttstevner og enkelte vanlige svømmestevner

Treningstider:
Mandag:  kl. 16.00 – 17.30
Onsdag:  kl. 18.00 – 19.30
Torsdag: kl. 19.30 – 21.00
Lørdag: kl. 09.00 – 10.30