K1 – K2

K1 – K2
Trener: Tommy Gunvaldsen
Øystein Fardal
Frank Wetteland
Tommy mob: 970 73 984
Epost: post.egersundsk@gmail.com

K – partiene er for de som ønsker å delta aktivt på svømme-stevner, treningsleirer og bli virkelig flinke.

På K – partiene er målsetningen:
* Trene 4 ganger i uken eller mer
* Delta på svømmestevner

Treningstider:
Landtrening 30min før oppsatt treningstider
Mandag: kl. 18.30 – 20.30
Onsdag: kl. 17.30 – 19.30
Torsdag: kl. 19.00 – 20.30
Lørdag: kl. 10.00 – 12.00