Kontakt oss

All korrespondanse med svømmeklubben foregår via følgende e-post:

post.egersundsk@gmail.com

Viktige meldinger sendt på Facebook eller private e-postadresser vil ikke bli besvart.

Dette gjelder ikke små meldinger eller spørmål innenfor bestemte partier. Dette kan foregå på partienes egne Facebook sider.