Svømmekurs

Svømmekurset avholdes en runde per semester med ti økter fordelt på ti uker.
Prisen for hvert kurs og for et halvt år på opplæringspartiet er 1200 kr.
(se treningstider i lenke nederst på siden)

Ønsker du å melde ditt barn på svømmekurs? Ta kontakt med vår kurskoordinator Susanne Karlsson på epost: post.egersundsk@gmail.com
For å melde et barn på vanntilvenningskurs må barnet være minst 4 år.

Dersom du er i tvil om hvilket nivå ditt barn bør begynne på kan du via Øyane svømmeklubb sin hjemmeside sjekke ut hva barnet bør kunne før de begynner på de ulike merkene. Her ligger det filmklipp med kravene til alle merkene bortsett fra vannmerket, men vannmerket er også det eneste kurset uten krav om ferdigheter før kursoppstart.

http://oyanesvomming.no/svommekurs/

For barn som ønsker å bli en del av klubben anbefaler vi at de går videre til Sel som er en forlengelse av svømmekursene. Her blir barna tryggere på svømmingen og et av målene med Sel er en god overgang til treninger på Sjøløve. Sel følger tidsplanen for kurs og varer i ti uker.

Vi har ca. 25 barn per kurs, en hovedinstruktør og flere hjelpeinstruktører.
Hovedinstruktører på kursene er:  Tommy Gunvaldsen,  Roger Pettersen
For å melde et barn på vanntilvenningskurs må barnet være minst 4 år.
Det er ofte mange barn på venteliste, men vi fyller opp etter beste evne.

Målsetningen for partiet er:
* Bli trygg i vann gjennom lek
* Hoppe fra kanten
* Dykke etter ringer
* Flyte og gli i vannet
* Begynnende svømming

Hval: Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen «Dykke», som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.
Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
– Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

Skilpadde: Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen «Flyte», som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet «bærer» kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.
Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
– Flyte som en pil på rygg, dreie over på mage, flyte på mage, gå ut i sjøstjerne og tilbake i pil.

Pingvin: Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen «Gli», som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.
Etter endt kurs skal elevene beherske følgende: Innta linjeholdning på rygg i vannflaten, gjøre ryggbeinspark med armene strukket bak, dreie over på magen, gjøre crawlbeinspart i linjeholdning med armene strukket frem som en pil

Selunge: Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen «Fremdrift», som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.
Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
– Svømme 25 m crawlsvømming med en «grei» teknikk. Samt ha kjennskap til stup og ryggsvømming.


Hovedinstruktør Sel er:
Epost: post.egersundsk@gmail.com
Onsdag: kl.17.20-18.00
Før Selmerket (CR) skal man mestre følgende: Svømme 25 m crawlsvømming med en «grei» teknikk. Samt ha kjennskap til stup og ryggsvømming. Når deltagere er ferdig med selungemerket, starter vi å finslipe teknikk på crawlsvømming. Målet for dette kurset er at deltagerne skal mestre stup – 50 meter crawl med godkjente vendinger. Etter endt «selkurs» er «sjøløve» neste steg.