Nye restriksjoner fra Eigersund Kommune i forbindelse med Corona

Nå er det varslet nye regler knyttet til Corona, delta og omikron. Disse trer i kraft  9. desember.

De nye føringene gir følgende utslag for svømme og idrettshaller:

Tiltak for perioden 9. desember til 6. januar

1)      Ingen endringer for aktiviteter for barn og ungdom under 20.

2)      Det kan maksimalt være 20 til stede på de andre aktivitetene. Dette må alle få beskjed om. Det betyr i praksis:

Ved innendørs trening i idrettshall eller svømmehall, så kan aktiviteter for barn og unge under 20  pågå som normalt, og for der det er trening for de over 20 eller blandet så er det en antallsbegrensning på 20 stk. Alle som trener skal ha en som er ansvarlig for treningen som er til stede og som fører liste med navn og telefonnummer på de som er til stede for eventuell smittesporing. Ansvarlig skal også sikre at alle kontaktflater, håndtak, vasker, o.l. blir desinfisert etter deres treningsgruppe eller kamp. Det er gitt ut en anbefaling om at garderober bør holdes stengt, så de som ikke trenger garderober bes om ikke å bruke dem. Kommunen stenger ikke sine garderober, da vi har brukere, spesielt knyttet til svømmehallene som ikke kan la være å bruke garderobene. Alle som bruker garderober må huske å desinfisere kontaktflater etter bruk. Alle brukere av hallene er selv ansvarlige for at de ivaretar nasjonale føringer og oppfordringer, samt opptrer fornuftig med tanke på smittevern. Vi minner om at hver og en av oss har et selvstendig ansvar her.

Dette er hva som ble sagt av regjeringen i går, og som trer i kraft 9. desember.

Organiserte fritidsaktiviteter

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
  • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.