Alle innlegg av Kristian Mong

Ekstraordinært Årsmøte

Styret i Egersund Svømmeklubb vil orientere om at det vil bli et ekstraordinært årsmøte i klubben tirsdag 11.12.2018 på Lagård Ungdomsskole. Møtet har kun en sak, klubben må ha et årsmøtevedtak på at vi vil bygge ny svømmehall. For å kunne stemme på dette årsmøte må man være betalende medlem og over 15 år. Foresatte kan ikke stemme på vegne av egne barn, men må være betalende medlem selv for å være stemmeberettiget.

Frist for å melde seg inn og ha stemmerett ved dette ekstraordinære årsmøtet er 13.11.2018. For å melde seg inn gjør man som følger:

Personlige data må sendes på e-post til esk.kasserer@gmail.com

Informasjonen som er nødvendig er:
Fornavn, etternavn, fødselsdato, e-post, postnummer og mobil.
Medlemskontingenten er på 100 kr, noe som er det laveste tillatte kontingentsats fra NIF.
Innbetaling gjøres enten med Vipps til 132860 eller kontonummer: 3270.67.01663

Sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside 27.11.2018, i tråd med lovnormens krav om 2 ukers frist på sakspapirer. Innkalling blir sendt ut 13.11.2018 på e-post.

Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 11.12.2018 V2
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte ESK 111218

Inntak av nye svømmere Høsten 2018

Inntaket av nye svømmere for høst-halvåret 2018 blir fra nå av stoppet.

De som ønsker å begynne i svømmeklubben kan, fra og med 1. desember, ta kontakt med:
Susanne – suar2821@gmail.com – angående Svømmekurs
Egersund SK – post.egersundsk@gmail.com – angående Klubbens Partier

Tilbakemelding på om svømmeren får plass i klubben kan man forvente innen 14. januar. Dette gjelder både for de som skal svømme på partier og de som vil begynne på kurs.

Tar man kontakt ber vi om tålmodighet mens vi flytter svømmere og sjekker ledig kapasitet. Klubben er en dugnaddrevet klubb og administrasjonen av klubben foregår på frivillighet. Vi håper derfor det er forståelig at det derfor kan ta tid å få svar.

Svømmeklubben kan ikke garantere at svømmeren får plass, men det garanteres at svømmeren da blir satt på venteliste og får plass så snart det er ledig.